Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5091 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4591 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5091 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

68/5091 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023“ na projekty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

68/5091 22. 5. 2023
3. rozhodla

snížit objem prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 134.700 Kč a o tyto prostředky navýšit dotační program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023“

68/5091 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

134.700 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 1019 -

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

o

134.700 Kč

68/5091 22. 5. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp. Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.