Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5094 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3623 ze dne 29.8.2022

č. 55/3897 ze dne 24.10.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/892 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5094 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“

68/5094 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí změnu v bodě 5) usnesení č. 9/892 ze dne 15.9.2022 týkající se výše rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z „113.400.000 Kč“ na „174.190.000 Kč“ dle předloženého materiálu

68/5094 22. 5. 2023
3. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

68/5094 22. 5. 2023
4. schvaluje

změnu závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ v rámci projektu „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

68/5094 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

1.837,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

1.837,00 tis. Kč

68/5094 22. 5. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.