Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5101 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/55 ze dne 17.12.2020

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5101 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje II“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 95.000.000 Kč

68/5101 22. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

750,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3635 -

Územní plánování

o

750,00 tis. Kč

68/5101 22. 5. 2023
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.