Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5102 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

68/5102 22. 5. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Juraj a Ondráš – zbojnické legendy“ financovatelného z programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 s předpokládanými náklady projektu 2.405.142,03 EUR a předpokládanou dobou realizace v letech 2023-2027

68/5102 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout předložit žádost o finanční podporu projektu „Juraj a Ondráš – zbojnické legendy“ do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027, prioritní osy Kultúra a cestovný ruch

68/5102 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Juraj a Ondráš – zbojnické legendy “, předkládaný do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027, prioritní osy Kultúra a cestovný ruch, v letech 2023-2027 ve výši 2.405.142,03 EUR dle předloženého materiálu

68/5102 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Juraj a Ondráš – zbojnické legendy" připravovaného do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 s Žilinským samosprávným krajem dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

68/5102 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5                                                           

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3322-

Zachování a obnova kulturních památek

o

500,00 tis. Kč

68/5102 22. 5. 2023
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.