Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5109 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5109 22. 5. 2023
1. rozhodla

o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2023 v Mnichově

68/5109 22. 5. 2023
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o společném vystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2023 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, a hlavním městem Praha, IČO 00064581, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, pod podmínkou, že uzavření smlouvy bude schváleno rovněž hlavním městem Praha

68/5109 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a uzemní rozvoj jinde nezařazené

o

2.100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

2.100 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.