Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5115 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5115 22. 5. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

61,88 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

61,88 tis. Kč

68/5115 22. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

 

o

 

4.770,51 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5            

na § 3141 -

Školní stravování

o

4.770,51 tis. Kč

68/5115 22. 5. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

68/5115 22. 5. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 1.250,73 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

1.250,73 tis. Kč

68/5115 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

58.930,95 tis. Kč

a

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4151 -

Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

o

83,24 tis. Kč

pol. 4152 -

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

o

2.466,56 tis. Kč

CELKEM

o

2.549,80 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol. 4213 -

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

o

820,49 tis. Kč

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

23.458,82 tis. Kč

pol. 4231 -

Investiční přijaté transfery od jiných států

o

26.519,99 tis. Kč

CELKEM

o

50.799,30 tis. Kč

a

snižuje

krátkodobé financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4.285,39 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

329.985,94 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

4.078,91 tis. Kč

na § 3326 - 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

600,00 tis. Kč

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

9,31 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

609,84 tis. Kč

na § 3639 - 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

o

2.200,00 tis. Kč

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

700,00 tis. Kč

na § 3749 -

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

o

2.700,00 tis. Kč

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

o

1.833,93 tis. Kč

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

o

613,22 tis. Kč

na § 4379 - 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

169,90 tis. Kč

na § 4399 - 

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

930,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

200,00 tis. Kč

CELKEM

o

14.645,11 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

162.803,77 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

6.677,39 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

34.972,74 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

5.863,42 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

26.708,09 tis. Kč

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

6.500,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

17.631,99 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

28.108,00 tis. Kč

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

1.070,70 tis. Kč

na § 3639 - 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

o

12.000,00 tis. Kč

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

2.150,00 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

8.500,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

11.735,56 tis. Kč

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

2.000,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

9.366,52 tis. Kč

CELKEM

o

336.088,18 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2212 -

Silnice

pol.  2310 -

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

o

10,30 tis. Kč

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

0,90 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

291,85 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

52,74 tis. Kč

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

58,28 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

174,30 tis. Kč

CELKEM

o

588,37 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

728,42 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

1.080,00 tis. Kč

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

6.500,00 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

15.630,60 tis. Kč

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

o

150,00 tis. Kč

CELKEM

o

23.360,60 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.