Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5130 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5130 22. 5. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

4,76 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

 

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

0,50 tis. Kč

na § 3317 -

Výstavní činnosti v kultuře

 

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

3,00 tis. Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

 

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

0,65 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

 

pol. 2111 -

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

o

32,66 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2211 -

Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů

o

5,00 tis. Kč

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

54,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

53,96 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

39,02 tis. Kč

Celkem

o

193,55 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

193,55 tis. Kč

68/5130 22. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižuje

financování – třída 8

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

31.592 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

31.505 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

87 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.