Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5132 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5132 22. 5. 2023
1. schvaluje

závazné ukazatele a úpravy závazných ukazatelů na rok 2023 příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

68/5132 22. 5. 2023
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje ve výši 100.430 Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce auly Střední průmyslové školy“ realizovanou pro organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381

68/5132 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5                               

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

2.000 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

19.250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5         

na § 3121 -

Gymnázia

o

4.500 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

500 tis. Kč

Celkem

o

5.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

5.500 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

4.000 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

o

500 tis. Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

4.450 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

1.800 tis. Kč

Celkem

o

16.250 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.