Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5135 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

č. 65/4839 ze dne 3.4.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5135 22. 5. 2023
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizacím:

a.    Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 00846/2021/ZDR, o částku 581.731,94 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Zamezení zatékání do sklepních prostor"

b.    Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 652.293,97 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Doplnění náhradního zdroje elektro – Karviná"

c.    Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 584.124,69 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a Rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1" 

68/5135 22. 5. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 6.200.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Pavilon L – stavební úpravy" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5135 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 3526 -

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

o

581,73 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

 

4.381,86 tis. Kč

Celkem

o

4.963,59 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

4.963,59 tis. Kč

68/5135 22. 5. 2023
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Domov na zámku, příspěvková organizace, IČO 71197001, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03532/2014/SOC, o částku 100.430 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Zvýšení požární ochrany" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5135 22. 5. 2023
5. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje ve výši 100.430 Kč s účelovým určením na akci „Zvýšení požární ochrany“ realizovanou pro organizaci Domov na zámku, příspěvková organizace, IČO 71197001

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.