Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5137 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/3747 ze dne 26.9.2022

č. 63/4720 ze dne 6.3.2023

68/5137 22. 5. 2023
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 04949/2022/IM ze dne 9. 11. 2022 na realizaci stavby „Rekonstrukce školního dvora“ pro Matiční gymnázium Ostrava, příspěvkovou organizaci, se zhotovitelem, kterým je společnost HSF Systém SK, s.r.o., se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina, Slovenská republika, IČO: 45412464, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

68/5137 22. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3121 -

Gymnázia

o

12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5          

na § 3121 -

Gymnázia

o

12 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.