Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5138 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

68/5138 22. 5. 2023
1. doporučuje

68/5138 22. 5. 2023
2.

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.196.266,67 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

68/5138 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 2/25 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 2/25 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.435.520 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

68/5138 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.588.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

68/5138 22. 5. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 14/75 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 14/75 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.349.546,66 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

68/5138 22. 5. 2023
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/15 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.196.266,67 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

68/5138 22. 5. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.588.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

68/5138 22. 5. 2023
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1655/5 vodní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1656/24 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.588.800 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

68/5138 22. 5. 2023
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ o částku 17.944 tis. Kč

68/5138 22. 5. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

17.944 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

17.944 tis. Kč

68/5138 22. 5. 2023
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. až 7. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.