Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5148 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/2717 ze dne 14.3.2022

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5148 22. 5. 2023
1. rozhodla

zvýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Odstranění budov č. p. 61 a č. p. 194 v Nošovicích“ o částku 1.500 tis. Kč

68/5148 22. 5. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1.500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

1.500 tis. Kč

68/5148 22. 5. 2023
3. souhlasí

s navrženým postupem při nakládání se stavební sutí v rámci 2. fáze stavební akce „Odstranění budov č. p. 61 a č. p. 194 v Nošovicích“ zajišťované Hasičským záchranným sborem, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.