Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5172 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5172 22. 5. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    individuální projekty operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 4.277.439 Kč,

b)   dotace na „Podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2023 ve výši 3.158.974 Kč,

c)    realizaci projektu „Profesionalizace realizátorů primární prevence rizikového chování v Moravskoslezském kraji 2023“ ve výši 690.000 Kč

dle předloženého materiálu

68/5172 22. 5. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

68/5172 22. 5. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.277.443 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

846.351 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

3.431.092 Kč

Celkem

4.277.443 Kč

68/5172 22. 5. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotace „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2023 pro organizace zřízené krajem:

a)    Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602060, o částku 3.097.436 Kč

b)   Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357, o částku 61.538 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

68/5172 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.158.974 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3121 -

Gymnázia

o

3.158.974 Kč

68/5172 22. 5. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

690.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

o

690.000 Kč

68/5172 22. 5. 2023
7. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Prevence rizikového chování“ o částku 690.000 Kč

b)   snížit akci rozpočtu kraje „Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku“ o částku 173.030 Kč

c)    snížit akci rozpočtu kraje „Obnova movitého majetku škol a školských zařízení“ o částku 426.970 Kč

68/5172 22. 5. 2023
8. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 600.000 Kč s účelovým určením na nákup vozidla pro výuku žáků v rámci akce „Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024.

68/5172 22. 5. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

600.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

  o

600.000 Kč

68/5172 22. 5. 2023
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, o částku 31.800 Kč s účelovým určením na náklady související s poskytováním humanitární pomoci ukrajinským občanům v rámci akce „Pomoc Ukrajině v odvětví krizového řízení - příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5172 22. 5. 2023
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují 

běžné výdaje – třída 5 

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

   o 

173.030 Kč 

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání 

100.430 Kč 

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání 

o

72.600 Kč 

68/5172 22. 5. 2023
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT a implementace standardu konektivity, infrastruktury a kyberbezpečnosti v rámci akce "Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK" dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 

68/5172 22. 5. 2023
13. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu modernizace a rozvoje ICT a implementace standardu konektivity, infrastruktury a kyberbezpečnosti v rámci akce "Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK" dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

68/5172 22. 5. 2023
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

1.530.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

450.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

545.000 Kč

Celkem

995.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3121 -

Gymnázia

o

400.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

135.000 Kč

Celkem

535.000 Kč

68/5172 22. 5. 2023
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují 

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání 

168.559 Kč 

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5 

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání 

168.559 Kč 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.