Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5174 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4207 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5174 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 a 22 předloženého materiálu

68/5174 22. 5. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Fotbalový klub Bolatice, z.s., IČO 42864038, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „8.ročník fotbalového mládežnického kempu FK Bolatice v roce 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b)   HEAD BIKE Opava, z.s., IČO 68177470, ve výši 195.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní centrum mládeže cyklistiky Moravskoslezského kraje při HEAD BIKE Opava, z.s.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

c)    Mgr. Jakub Richtár, IČO 09550399, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celoroční příspěvek na podporu tanečního sportu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

d)   Ing. Milan Damek, IČO 17420407, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Milan Damek MTB Stages Race“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

e)    **********, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světové poháry ve sportovní gymnastice“; s časovou použitelností od 1. 2. 2023 do 31. 7. 2023

f)     SKI & BIKE MANIC, spolek, IČO 08918384, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

g)   Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Finálový turnaj Poháru mládeže FAČR - kategorie U10“; s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 31. 7. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

68/5174 22. 5. 2023
3. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemci Tělovýchovná jednota Velká Polom, z.s., IČO 00561606, ve výši 187.000 Kč, z toho neinvestiční 120.000 Kč a investiční dotaci ve výši 67.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace hrací plochy travnatých hřišť TJ Velká Polom“; s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023

68/5174 22. 5. 2023
4. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemci Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s., IČO 64628663, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořízení vodní překážky pro vodní lyžování a wakeboarding“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5174 22. 5. 2023
5. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    Fotbalový klub Bolatice, z.s., IČO 42864038, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   HEAD BIKE Opava, z.s., IČO 68177470, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Mgr. Jakub Richtár, IČO 09550399, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Ing. Milan Damek, IČO 17420407, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    **********, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     SKI & BIKE MANIC, spolek, IČO 08918384, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO 42864313, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Tělovýchovná jednota Velká Polom, z.s., IČO 00561606, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s., IČO 64628663, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

68/5174 22. 5. 2023
6. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje: evidenční číslo smlouvy 05517/2022/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků **********, dle níž se za uznatelné náklady projektu považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 11. 2022 do 15. 5. 2023 a které splňují další podmínky uvedené ve smlouvě, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

68/5174 22. 5. 2023
7. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadatelům:

a)    ADD lead, z.s., IČO 03531244, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Celoroční činnost parkourového klubu ADD lead v roce 2023“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Dělnická tělovýchovná jednota Vřesina, z.s., IČO 64125882, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „V zimě stejně jako v létě "Písek nás všechny baví" II.etapa“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    FIT Sports Club, z.s., IČO 22718214, ve výši 95.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace kraje na mezinárodních soutěžích 2023“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

68/5174 22. 5. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

1.002.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

785.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

217.000 Kč

68/5174 22. 5. 2023
9. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 1.002.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.