Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 68/5177 ze dne 22. 5. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

68/5177 22. 5. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 a 28 předloženého materiálu

68/5177 22. 5. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EUROPEAN GIRLS BASKETBALL LEAGUE U20“; s časovou použitelností od 1. 2. 2023 do 31. 8. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, ve výši 2.300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „International Para Hockey Cup Ostrava 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

d)   RWR s.r.o., IČO 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2023“; s časovou použitelností od 1. 2. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „72. ročník Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2023; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

f)     HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČO 06030491, ve výši 660.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní hokejový turnaj PRESIDENT CUP HC Oceláři Třinec 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

g)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora extraligových družstev golfového klubu TJ Ostrava v roce 2023“; s časovou použitelností od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2023

h)   Česká cyklistická z. s., IČO 48682543, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Závod míru 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

i)     Český volejbalový svaz s.r.o., IČO 25603507, ve výši 1.300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Evropská liga ve volejbalu mužů a žen 2023 a Galavečer českého volejbalu“, s časovou použitelností od 1. 2. 2023 do 31. 10. 2023

j)     Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024

k)    Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajská volejbalová akademie MSK“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5177 22. 5. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Městský fotbalový klub Karviná, z.s., IČO 26618320, ve výši 1.200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výměna UT3G Karviná“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b)   SK EQUI FORUM, z.s., IČO 22821562, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce a revitalizace klusácké dráhy Hipodromu Bravantice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

68/5177 22. 5. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   RWR s.r.o., IČO 27793460, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČO 06030491, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Česká cyklistická z. s., IČO 48682543, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Český volejbalový svaz s.r.o., IČO 25603507, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, dle přílohy č. 20, předloženého materiálu

k)    Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, dle přílohy č. 22, předloženého materiálu

l)     Městský fotbalový klub Karviná, z.s., IČO 26618320, dle přílohy č. 24, předloženého materiálu

m)  SK EQUI FORUM, z.s., IČO 22821562, dle přílohy č. 26, předloženého materiálu

68/5177 22. 5. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

  o

4.500.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

1.300.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

3.200.000 Kč

68/5177 22. 5. 2023
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 4.500.000 Kč

68/5177 22. 5. 2023
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje žadatelům:

a)    Baby centrum Delfínek, z.s., IČO 26627736, ve výši 4.332.800 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pořízení dopravních prostředků pro Baby centrum Delfínek, z.s. Ostrava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Obec Lhotka, IČO 00296864, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Beskydské hry bez hranic“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

68/5177 22. 5. 2023
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 3., 4. a 7. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.