Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5197 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5197 5. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost Česko-polské obchodní komory ze dne 12. 4. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/5197 5. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Česko-polské obchodní komoře, IČO 25833901, na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „XXIX. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky“ v maximální výši 70 tis. Kč, s časovou použitelností od 15. 6. 2023 do 20. 11. 2023, dle předloženého materiálu

69/5197 5. 6. 2023
3. rozhodla

uzavřít s Česko-polskou obchodní komorou, IČO 25833901, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/5197 5. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2199 -

Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené                   

o

70 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.