Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5200 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5200 5. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Fulnek, IČO 45215235, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Energetické úspory – výměna osvětlení hasičské zbrojnice Fulnek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/5200 5. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Fulnek, IČO 45215235, na realizaci projektu Energetické úspory – výměna osvětlení hasičské zbrojnice Fulnek ve výši 200 tis. Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 4. 2023 do dne 31. 10. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/5200 5. 6. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu“ o částku 200 tis. Kč

69/5200 5. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

 200 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.