Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5216 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/4984 ze dne 9.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5216 5. 6. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639-

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

0,35 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2212 -

Silnice

o

0,35 tis. Kč

69/5216 5. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

526,24 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

526,24 tis. Kč

69/5216 5. 6. 2023
3. rozhodla

zrušit bod 4) usnesení č. 67/4984 ze dne 9.5.2023 na snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 35.113 Kč příspěvkové organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 61989011, v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.