Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5229 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5229 5. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Edugram – sociální akademie z.ú., IČO 26863901, na projekt Celorepubliková konference „Domácí násilí v opatrovnických sporech“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/5229 5. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Edugram – sociální akademie z.ú., IČO 26863901, ve výši 50.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Celorepubliková konference „Domácí násilí v opatrovnických sporech“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/5229 5. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

50 tis. Kč

69/5229 5. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4378 -

Terénní programy

o

70 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

70 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.