Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5231 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5231 5. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky do rozpočtu kraje na rok 2023 finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/5231 5. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

o

500 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.