Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5246 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5246 5. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky za plnění poskytnuté na základě Smluv o provedení reklamy a propagace v rámci konání akce „Sportovec roku Moravskoslezského kraje 2022“ partnerů:

a)    RBP, zdravotní pojišťovna, IČO 47673036, v celkové výši 121.000 Kč včetně DPH (DPH ve výši 21.000 Kč)

b)   INTOZA s.r.o., IČO 25873261, v celkové výši 24.200 Kč včetně DPH (DPH ve výši 4.200 Kč)

c)    OVEX plus s.r.o., IČO 27778622, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

d)   DREZA CZ EXPORT s. r. o., IČO 27855431, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

e)    CarTec Ostrava s.r.o., IČO 25913620, v celkové výši 24.200 Kč včetně DPH (DPH ve výši 4.200 Kč)

f)     TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., IČO 18050646, v celkové výši 24.200 Kč včetně DPH (DPH ve výši 4.200 Kč)

g)   OM recycling s.r.o., IČO 27820432, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

h)   Ridera Bohemia a.s., IČO 26847833, v celkové výši 363.000 Kč včetně DPH (DPH ve výši 63.000 Kč)

i)     Stavebniny Nováková, s. r. o., IČO 26820293, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

j)     KAIMAN, s. r. o., IČO 64611388, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

k)    Hotel&Caffe Silesia, s. r. o., IČO 25866800, v celkové výši 12.100 Kč včetně DPH (DPH ve výši 2.100 Kč)

69/5246 5. 6. 2023
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 520.000 Kč a akci „Platby daní“ o částku 109.200 Kč

69/5246 5. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 2111 -

Příjem z poskytování služeb a  výrobků

o

629.200 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

520.000 Kč

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

o

109.200 Kč

69/5246 5. 6. 2023
4. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 a 15 předloženého materiálu

69/5246 5. 6. 2023
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s., IČO 22868496, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MČR v mažoretkovém sportu 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

b)   Taneční Klub Kmit, z.s., IČO 04021291, ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Autobusová doprava na WDA World Championship 2023“; s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023

c)    Sportovní klub Kletné, z.s., IČO 09571221, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český pohár XCO MTB Ostrava pro kategorie dětí a žáků“; s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023

d)   Nadační fond GAUDEAMUS, IČO 25228633, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „31. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

e)    Hospodářská komora České republiky, IČO 49279530, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EuroSkills 2023 - Mechatronik“; s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023

f)     Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549 ve výši 35.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Jubilejní významné volejbalové turnaje mládeže v Moravskoslezském kraji“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023; s odůvodněním v důvodové zprávě

69/5246 5. 6. 2023
6. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)      Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s., IČO 22868496, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Taneční Klub Kmit, z.s., IČO 04021291, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Sportovní klub Kletné, z.s., IČO 09571221, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Nadační fond GAUDEAMUS, IČO 25228633, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Hospodářská komora České republiky, IČO 49279530, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

69/5246 5. 6. 2023
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkových organizací:

a) Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČO 62331795, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s výročím 70 let od založení školy v rámci akce „Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce – příspěvkové organizace MSK“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b) Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s výročím 30 let od založení školy v rámci akce „Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce – příspěvkové organizace MSK“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

c) Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, o částku 78.400 Kč účelově určenou na zajištění soutěží základních uměleckých škol; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

69/5246 5. 6. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

o

30.000 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

540.000 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

340.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

230.000 Kč

69/5246 5. 6. 2023
9. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 340.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o částku 200.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.