Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5247 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 52/3740 ze dne 12.9.2022

č. 56/3999 ze dne 7.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

69/5247 5. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    individuální projekty operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání ve výši 7.113.705 Kč

b)   projekt Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků ve výši 3.294.364 Kč

dle předloženého materiálu

69/5247 5. 6. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita 2 – Vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

69/5247 5. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

7.113.712 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

o

716.646 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

1.460.502 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

4.936.564 Kč

Celkem

7.113.712 Kč

69/5247 5. 6. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci projektu Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků organizacím:

a)    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 63024616, o částku 1.395.264 Kč

b)   Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669, o částku 400.000 Kč

c)    Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, IČO 61989274, o částku 1.200.000 Kč

d)   Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, o částku 299.100 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

69/5247 5. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

3.294.364 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

o

3.294.364 Kč

69/5247 5. 6. 2023
6. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

69/5247 5. 6. 2023
7. schvaluje

závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

69/5247 5. 6. 2023
8. schvaluje

rozšíření účelu organizaci Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, IČO 60780541, u příspěvku ve výši 4.473.000 Kč, z „na pořízení vybavení interiéru budovy ZUŠ, Nám. Míru č. 151/13, Krnov“ na „pořízení vybavení interiéru budovy ZUŠ, Nám. Míru č. 151/13, Krnov a další výdaje spojené s přemístěním do nových prostor“ a změnu časové použitelnosti z „1. 1. 2023 do 30. 9. 2023“ na „1. 1. 2023 do 31. 12. 2023“

69/5247 5. 6. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

703.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

69.000 Kč

Celkem

772.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

  o

3.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

769.000 Kč

69/5247 5. 6. 2023
10. souhlasí

jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813113, realizovala kurzy zaměřené na výuku českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.