Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 69/5251 ze dne 5. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

69/5251 5. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Myslivecký spolek Skaliny ze dne 13. 4. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

69/5251 5. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Myslivecký spolek Skaliny, IČO 48772542, na projekt MS Skaliny - obnova mysliveckých zařízení, krmivo ve výši maximálně 200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2023 do dne 30. 8. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

69/5251 5. 6. 2023
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu Moravskoslezského kraje „Propagace v oblasti životního prostředí“ o 200.000 Kč

69/5251 5. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 1070 -

Rybářství a myslivost

o

200,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.