Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5287 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5287 26. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Dolní Životice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

72/5287 26. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Dolní Životice, IČO 47815582, ve výši 90 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu Podpora spolkové činnosti SDH Dolní Životice, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023, dle předloženého materiálu

72/5287 26. 6. 2023
3. rozhodla

uzavřít se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Dolní Životice, IČO 47815582, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace dle přílohy č. 2, předloženého materiálu

72/5287 26. 6. 2023
4. rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

72/5287 26. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

90 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

o

90 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.