Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5289 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5289 26. 6. 2023
1. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Smart region“ o částku 1.200 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Rozvoj vodíkových technologií“ o částku 1.200 tis. Kč

72/5289 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

1.200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2118 -

Energie jiná než elektrická

o

1.200 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.