Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5291 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5291 26. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Veřejné informační služby knihoven - neinvestice“ v celkové výši 124.000 Kč pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektů dle podmínek uvedených v přílohách č. 1 až 3 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 77.000 Kč účelově určenou na realizaci projektů v programu „Veřejné informační služby knihoven - neinvestice“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 47.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Rozšíření vybavení k realizaci lekcí výukové robotiky“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury“, dle podmínek uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční“ ve výši 116.000 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 116.000 Kč účelově určenou na projekt „D II 23 10 x restaurování Muzeum Novojičínska“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury“, dle podmínek uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
6. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční“ ve výši 88.000 Kč pro organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 5 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
7. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, ve výši 88.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „D II 23 skříň, 2 ks Muzeum Beskyd Frýdek-Místek“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury“, dle podmínek uvedených v příloze č. 5 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
8. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční“ ve výši 118.000 Kč pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
9. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, ve výši 118.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „D II 23 trezor Muzeum v Bruntále“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury“, dle podmínek uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu

72/5291 26. 6. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

      240 tis. Kč

a

zvyšují

přijaté investiční transfery

na § 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

   

  206 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

124 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

116 tis. Kč

Celkem

o

240 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

206 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.