Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5292 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5292 26. 6. 2023
1. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Dotační program – Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji“ o částku 5.000.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji“ o částku 2.549.300 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu „Dotační program – Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji“ o částku 2.450.700 Kč

72/5292 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

2.549,3 tis. Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

2.549,3 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.