Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5295 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 43/2901 ze dne 25. 4. 2022

č. 68/5061 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5295 26. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 – 10 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 16 – 24 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
3. bere na vědomí

žádost subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s., IČO 70920656, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Účast folklórního souboru SUSZANIE na světovém festivalu v Rzeszowě ve výši 100.000 Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
4. rozhodla

poskytnout subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s., IČO 70920656, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Účast folklórního souboru SUSZANIE na světovém festivalu v Rzeszowě ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023 dle odůvodnění předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu Kateřina Jelínková, IČO 73056774, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Charitativní módní prohlídka Witsch models ve výši 60.000 Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
6. rozhodla

neposkytnout subjektu Kateřina Jelínková, IČO 73056774, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Charitativní módní prohlídka Witsch models ve výši 60.000 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
7. bere na vědomí

žádost subjektu Bluegrasspol Karviná z. s. IČO 09037161, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Festival Mandolin party 2023 ve výši 30.000 Kč dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
8. rozhodla

neposkytnout subjektu Bluegrasspol Karviná z. s. IČO 09037161, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Festival Mandolin party 2023 ve výši 30.000 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
9. bere na vědomí

žádost subjektu Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace IČO 00306355, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Čteme další stovku ve výši 82.000 Kč dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
10. rozhodla

neposkytnout subjektu Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace IČO 00306355, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Čteme další stovku ve výši 82.000 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
11. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek Taneční klub TREND Ostrava IČO 65497945, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Pořádání Taneční ligy juniorů a mládeže TREND CUP a WDSF Ostrava Open ve výši 200.000 Kč dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
12. rozhodla

neposkytnout subjektu Spolek Taneční klub TREND Ostrava IČO 65497945, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu Pořádání Taneční ligy juniorů a mládeže TREND CUP a WDSF Ostrava Open ve výši 200.000 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
13. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 976.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 100.000 Kč

72/5295 26. 6. 2023
14. rozhodla

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

150 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

926 tis. Kč

Celkem

o

1.076 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

30 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

o

200 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

816 tis. kč

Celkem

o

1.046 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

30 tis. Kč

72/5295 26. 6. 2023
15. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru“ o částku 46.000 Kč

b)   snížit akci rozpočtu „Konzultační, poradenské a právní služby památkové péče“ o částku 104.600 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 150.600 Kč

72/5295 26. 6. 2023
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

46,0 tis. Kč

na § 3329 -

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

o

104,6 tis. Kč

Celkem

o

150,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

150,6 tis. Kč

72/5295 26. 6. 2023
17. bere na vědomí

žádost subjektu CLAW AV s.r.o., IČO 09704281, o prodloužení doby realizace projektu „ORLA“, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
18. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02007/2022/KPP ze dne 9. 6. 2022 se subjektem CLAW AV s.r.o., dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
19. bere na vědomí

sdělení subjektu PETARDA PRODUCTION a.s., IČO 25382900, o nevyužití dotace na projekt Ostrava v plamenech dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

72/5295 26. 6. 2023
20. rozhodla

zrušit v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 68/5061 ze dne 22. 5. 2023 řádek pod pořadovým číslem 6, jímž bylo rozhodnuto poskytnout dotaci subjektu PETARDA PRODUCTION a.s., IČO 25382900, na realizaci projektu „Ostrava v plamenech“ ve výši 200.000 Kč, dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.