Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5296 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5060 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5296 26. 6. 2023
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2023 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

72/5296 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

210 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

210 tis. Kč

72/5296 26. 6. 2023
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu v odvětví kultury „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 1.917.700 Kč

72/5296 26. 6. 2023
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

72/5296 26. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

1.917,7 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

1.517,7 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

400,0 tis. Kč 

Celkem

o

1.917,7 tis. Kč

72/5296 26. 6. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 250.000 Kč, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace na vybavení interiéru pokladny Zámku Nová Horka v rámci projektu „Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury a zázemí“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

72/5296 26. 6. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

250 tis. Kč

72/5296 26. 6. 2023
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 ve výši 52.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354 s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

72/5296 26. 6. 2023
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 ve výši 660.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

72/5296 26. 6. 2023
10. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 400.000 Kč s účelovým určením na realizaci divadelního festivalu „Nad řekou“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu v příspěvkových organizacích MSK“

72/5296 26. 6. 2023
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 400.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Festival divadel Moravy a Slezska“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Kulturní akce krajského a nadregionálního významu v příspěvkových organizacích MSK“

72/5296 26. 6. 2023
12. souhlasí

s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic u příspěvkových organizací v odvětví kultury dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

72/5296 26. 6. 2023
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

1.540 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

142 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

1.540 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

142 tis. Kč

72/5296 26. 6. 2023
14. rozhodla

a)    snížit akci rozpočtu „Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji“ o částku 14.400 Kč

b)   vyčlenit finanční prostředky ve výši 14.400 Kč na akci rozpočtu „Zakoupení jednotného vstupenkového systému“

72/5296 26. 6. 2023
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

14,4 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

14,4 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.