Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5307 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/4706 ze dne 6. 3. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

72/5307 26. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.071.988,10 Kč na provoz dětské skupiny pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

72/5307 26. 6. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví na provoz dětské skupiny v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

72/5307 26. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.072 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

2.072 tis. Kč

72/5307 26. 6. 2023
4. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků na vytvoření konektorů v rámci podpory kybernetické bezpečnosti, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/5307 26. 6. 2023
5. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví účelově na vytvoření konektorů v rámci podpory kybernetické bezpečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

72/5307 26. 6. 2023
6. bere na vědomí

žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na podporu konference, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

72/5307 26. 6. 2023
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 50 tis. Kč na organizaci konference „Moderní ošetřovatelství v každodenní praxi“, s časovou použitelností od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023

72/5307 26. 6. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

50 tis. Kč

72/5307 26. 6. 2023
9. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci kraje „Nemocnice Nový Jičín“ o částku 3.830 Kč

72/5307 26. 6. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

3,83 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

3,83 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.