Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5313 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/4760 ze dne 20. 3. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

72/5313 26. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.032.800 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 102 na realizaci projektu „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov“, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017506

72/5313 26. 6. 2023
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 2.032.800 Kč na profinancování projektu „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 102, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5313 26. 6. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 2.550.465 Kč na profinancování projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5313 26. 6. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 45.545.466,65 Kč na profinancování projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

72/5313 26. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.550,47 tis. Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

47.578,27 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

2.550,47 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

47.578,27 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.