Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5317 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5317 26. 6. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 1.004,87 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

o

1.004,87 tis. Kč

72/5317 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 1.612,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní   záležitosti vzdělávání

o

1.612,24 tis. Kč

72/5317 26. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol.  4231 -

Investiční přijaté transfery od jiných států

o

 470,27 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

470,27 tis. Kč

72/5317 26. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

1,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

1,20 tis. Kč

72/5317 26. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

7,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

7,00 tis. Kč

72/5317 26. 6. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4152 -

Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob

 

o

 

154,34 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

154,34 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.