Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5318 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5109 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5318 26. 6. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

12 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.