Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5320 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8228 ze dne 17.8.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

72/5320 26. 6. 2023
1. bere na vědomí

informaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatele dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o výzvě k vrácení části dotace u projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ v příloze č. 1 předloženého materiálu

72/5320 26. 6. 2023
2. rozhodla

uhradit výzvu k vrácení části dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uplatnit procesní postupy k vypořádání pohledávek vůči odpovědným partnerům projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ dle předloženého materiálu

72/5320 26. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní Záležitosti vzdělávání

o

2.055,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

2.055,40 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.