Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5321 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

č. 11/1132 ze dne 10. 3. 2023

72/5321 26. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost spolku Rotary klub Frýdek-Místek a Kopřivnice, z.s., IČO 26526778, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt „Vozíčkem ke královně Beskyd“

72/5321 26. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Rotary klub Frýdek-Místek a Kopřivnice, z.s., IČO 26526778, ve výši 30.000 Kč, na projekt „Vozíčkem ke královně Beskyd“, s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 30. 11. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

72/5321 26. 6. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 30.000 Kč

72/5321 26. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

30 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

30 tis. Kč

72/5321 26. 6. 2023
5. bere na vědomí

žádost spolku Prajzská Ambasáda z.s., IČO 22906193, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt „Den Bot“

72/5321 26. 6. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Prajzská Ambasáda z.s., IČO 22906193, ve výši 30.000 Kč, na projekt „Den Bot“, s časovou použitelností od 15. 6. 2023 do 31. 10. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

72/5321 26. 6. 2023
7. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji o 214.950 Kč a zároveň navýšit objem prostředků na dotačním programu Podpora kempování v Moravskoslezském kraji o 242.700 Kč

72/5321 26. 6. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

27.750 Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

214.950 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

242.700 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.