Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5322 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4479 ze dne 6.2.2023

č. 64/4768 ze dne 20.3.2023

72/5322 26. 6. 2023
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03128/2021/IM ze dne 29. 6. 2021 na realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ se zhotovitelem, kterým je společnost SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 25357352, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

72/5322 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

4.630,21 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

4.630,21 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.