Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5326 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5326 26. 6. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Příjem ze správních poplatků

o

5,00 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

o

2,21 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

 

pol. 2310 -

Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku

o

45,78 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

 

pol. 2131 -

Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků

o

1,20 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

96,45 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

11,62 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

95,81 tis. Kč

pol. 3113 -

Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

o

350,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2111 -

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv

o

18,38 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

6,42 tis. Kč

pol. 3113 -

Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

o

320,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

37,05 tis. Kč

Celkem

o

989,92 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

989,92 tis. Kč

72/5326 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol.  1123 -

Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

o

21.487,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

o

21.487,2 tis. Kč

72/5326 26. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6310 -

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol.  2141 -

Příjem z úroků

o

300,0 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

300,0 tis. Kč

72/5326 26. 6. 2023
4. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Pomoc Ukrajině“ o částku 300.535 tis. Kč

72/5326 26. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

300.000 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

535 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6221 -

Humanitární zahraniční pomoc přímá

o

300.535 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.