Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5327 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5327 26. 6. 2023
1. rozhodla

vyčlenit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje roku 2023 ve výši 16.600 Kč s účelovým určením na akci „Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizového řízení“

72/5327 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

16,60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

o

16,60 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.