Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5328 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5328 26. 6. 2023
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 2.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Odvodnění budovy Těšínského divadla" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

72/5328 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6                               

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

2.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

2.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.