Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5329 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/443 ze dne 16.9.2021

č. 8/793 ze dne 16.6.2022

72/5329 26. 6. 2023
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Silnice II/478 Nová Krmelínská Ostrava a Mostní II. etapa“ o částku 4.017.630 Kč

72/5329 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

4.017,63 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2212 -

Silnice

o

4.017,63 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.