Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5330 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

č. 64/4778 ze dne 20.3.2023

č. 68/5132 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5330 26. 6. 2023
1. schvaluje

závazné ukazatele a úpravy závazných ukazatelů na rok 2023 příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

72/5330 26. 6. 2023
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky v rozpočtu kraje ve výši 65.380 Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce prostor školní kuchyně“ realizovanou pro organizaci Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00846881

72/5330 26. 6. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

35.724,65 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

7.279,66 tis. Kč

Celkem

43.004,31 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

400,00 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

245,44 tis. Kč

Celkem

o

645,44 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

79,66 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

41.479,21 tis. Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

800,00 tis. Kč

Celkem

o

42.358,87 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.