Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5331 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5331 26. 6. 2023
1. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 7.000 tis. Kč s účelovým určením na akci „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – rozšíření fotovoltaiky“

72/5331 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 3714 -

Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

o

7.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6                    

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

7.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.