Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5351 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

72/5351 26. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu

72/5351 26. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    HAS – Klub, spolek, IČO 01297490, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora činnosti dětského tenisového spolku“; s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 10. 2023

b)   Lítací jelen z.s., IČO 22767584, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Reprezentace MSK na Mistrovství světa dospělých a juniorů ve snowboardingu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

c)    Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s. IČO 26681943, ve výši 130.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora činnosti Moravskoslezské krajské asociace Sport pro všechny,z.s.“, ; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   Česká hlava PROJEKT z.ú., IČO 03678059, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „České hlavičky 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023

72/5351 26. 6. 2023
3. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    HAS – Klub, spolek, IČO 01297490, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Lítací jelen z.s., IČO 22767584, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s. IČO 26681943, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Česká hlava PROJEKT z.ú., IČO 03678059, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

72/5351 26. 6. 2023
4. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadateli Školní sportovní klub Bílovec,z.s., IČO 26626161, ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Slavnostní akademie k výročí - 95 let fotbalu v Bílovci“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

72/5351 26. 6. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol.  2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

26.940 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

43.060 Kč

a

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

80.000 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

150.000 Kč

72/5351 26. 6. 2023
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 150.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.