Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5359 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

č. 12/1316 ze dne 8. 6. 2023

72/5359 26. 6. 2023
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora vodohospodářských projektů“ o 9.300.000 Kč

72/5359 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

9.300 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

o

9.300 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.