Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 72/5360 ze dne 26. 6. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/3527 ze dne 8. 8. 2022

č. 62/4659 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

72/5360 26. 6. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na rok 2023 do rozpočtu kraje ve výši 326.000 Kč v rámci podpory zpracování plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území kraje

72/5360 26. 6. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

               326.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené  

o

      326.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.