Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 11. 2019

Rada kraje

73/6573 4. 11. 2019
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 4. 11. 2019

Rada kraje

73/6574 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a pana Jana Krkošky, o ověření zápisu ze 72. schůze rady kraje, konané dne 21. 10. 2019

73/6574 4. 11. 2019
2. volí

ověřovatele zápisu ze 73. schůze rady kraje, konané dne 4. 11. 2019:

-        Mgr. Stanislava Folwarczneho

-        Jiřího Navrátila, MBA

Rada kraje

73/6575 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy rozšíření leteckého carga na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, dle předloženého materiálu

73/6575 4. 11. 2019
2. rozhodla

pověřit Ing. Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana kraje, k jednání se zájemci a investory za účelem rozšíření leteckého carga na Letišti Leoše Janáčka Ostrava

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6201 ze dne 27. 8. 2019

73/6576 4. 11. 2019
1. jmenuje

s účinností od 5. 11. 2019 včetně

Ing. Ivo Žolnerčíka, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853

73/6576 4. 11. 2019
2. stanoví

s účinností od 5. 11. 2019 včetně

plat Ing. Ivu Žolnerčíkovi, řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

Rada kraje

73/6577 4. 11. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

73/6577 4. 11. 2019
2. prohlašuje

že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

73/6577 4. 11. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

73/6577 4. 11. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 „Podpora kvality sociálních služeb““, a to:

členové:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Daniela Matějů, odbor evropských projektů
Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1429 ze dne 13.6.2019

73/6578 4. 11. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

73/6578 4. 11. 2019
2. prohlašuje

že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

73/6578 4. 11. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

73/6578 4. 11. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy“, a to:

členové:
MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví
Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, odbor zdravotnictví
Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

73/6579 4. 11. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ II.“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

73/6579 4. 11. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ II.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

73/6579 4. 11. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ II.“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

73/6579 4. 11. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ II.“, a to:

členové:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Petr Papřok, odbor kultury a památkové péče
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

73/6580 4. 11. 2019
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

73/6580 4. 11. 2019
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

73/6580 4. 11. 2019
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

73/6580 4. 11. 2019
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““, a to:

členové:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Ing. Jindřiška Körbelová, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový
Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

73/6581 4. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění sportovního vybavení - Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020“

73/6581 4. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

PONATURE s.r.o.
U Hrůbků 251/119, Nová Ves, 709 00 Ostrava
IČO: 24851779

za cenu nejvýše přípustnou 649.800 Kč bez DPH

Rada kraje

73/6582 4. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Kancelářské potřeby pro rok 2020"

73/6582 4. 11. 2019
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení níže uvedené účastníky výběrového řízení:

OKA Office s.r.o.
se sídlem: Nádražní 2335/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 25389637

KASTRO office s. r. o.
se sídlem: Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 03162273

73/6582 4. 11. 2019
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou kupní smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili na 1. až 3. pořadí:

FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
se sídlem: Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 25910027

Společnost, jejíž účastníci jsou:
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
se sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná
IČO: 27791661

a

Eagle Eyes a.s.
se sídlem: Skalní 1088, 753 01 Hranice
IČO: 01502875

Office Assistance s.r.o.
se sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČO: 48110205

za jednotkové ceny v Kč bez DPH dle smluv, které jsou přílohami č. 3, 4 a 5 předloženého materiálu

Rada kraje

73/6583 4. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění sanitární techniky a dodání náplní

73/6583 4. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Drozd a spol.
Se sídlem: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 47154519

za jednotkové ceny dle smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5606 ze dne 28.5.2019

73/6584 4. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje pro rok 2020“

73/6584 4. 11. 2019
2. rozhodla

vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému uvedené v bodě 1. tohoto usnesení, níže uvedeného účastníka výběrového řízení:

VELA CZECH, s.r.o.
se sídlem: Svatoplukova 2771/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 26819643

73/6584 4. 11. 2019
3. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

3D Promo, s.r.o.
se sídlem: Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 27802191

za cenu nejvýše přípustnou 590.100 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5203 ze dne 11.3.2019

73/6585 4. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup výpočetní techniky 2 – notebooky, stolní počítače“

73/6585 4. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Scenario s.r.o.
se sídlem: Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava
IČO: 29462177

za cenu nejvýše přípustnou 1.202.160 Kč bez DPH

Rada kraje

73/6586 4. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rozšíření stávajícího pojízdného regálového a archivačního systému v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea Těšínska““

73/6586 4. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

HOFI engineering, s.r.o.
se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice
IČO: 28135377

za cenu nejvýše přípustnou 387.330 Kč bez DPH

Rada kraje

73/6587 4. 11. 2019
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Průzkumy a stavebně-architektonická studie stavby "Využití objektu v Bílé, Vzdělávací a sportovní centrum Bílá"

73/6587 4. 11. 2019
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

RMJM Prague s.r.o.
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Havlíčkovo nábřeží 2728/38
IČO: 28274881

za cenu nejvýše přípustnou 748.500 Kč bez DPH

Rada kraje

73/6588 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost Advey services s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6588 4. 11. 2019
2. rozhodla

neposkytnout dotaci Advey services s.r.o., IČO 01995405, ve výši 85 tis. Kč určenou k pokrytí nákladů druhé akce veletrhu JOBfest 2019, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6589 4. 11. 2019
1. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o celkovou částku  196,08 tis. Kč, z toho:

a)    ve výši 68 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost krajského úřadu“

b)   ve výši 70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“

c)    ve výši 58,08 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“

73/6589 4. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

226,40 tis. Kč

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

13,68 tis. Kč

pol. 5194 -

Věcné dary

o

136,00 tis. Kč

Celkem

o

376,08 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

70,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2141 -

Vnitřní obchod

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

446,08 tis. Kč

73/6589 4. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

68 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5173 -

Cestovné

o

68 tis. Kč

73/6589 4. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

58,08 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5519 -

Ostatní záležitosti požární ochrany

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

58,08 tis. Kč

73/6589 4. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol. 5164 -

Nájemné

o

150 tis. Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

272 tis. Kč

Celkem

o

422 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6223 -

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

pol. 5173 -

Cestovné

o

422 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6590 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6590 4. 11. 2019
2. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení“

73/6590 4. 11. 2019
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Kajlovec, IČO 66738318, v maximální výši 50 tis. Kč na dovybavení a zabezpečení činnosti sportovního týmu SDH Kajlovec, s časovou použitelností od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

73/6590 4. 11. 2019
4. rozhodla

uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Kajlovec, IČO 66738318, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2, předloženého materiálu

73/6590 4. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

 Nespecifikované rezervy

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5512 -

Požární ochrana – dobrovolná část

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50 tis. Kč

73/6590 4. 11. 2019
6. bere na vědomí

žádost Czech SAR Team z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

73/6590 4. 11. 2019
7. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci Czech SAR Team z. s., IČO 081455391, ve výši 105.913 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s vybavením jednotek Czech SAR Teamu, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/572 ze dne 19. 12. 2013

73/6591 4. 11. 2019
1. rozhodla

o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2019 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou:

a)    finančního ocenění ve výši 25.000 Kč, a to panu **********za fotografii, tzv. brýlovku, s názvem „Pocta Miloši Sýkorovi“

b)   finančního ocenění ve výši 15.000 Kč, a to paní **********, za malbu olejovými barvami na plátno s názvem „Lev“

c)    finančního ocenění v souhrnné výši 9.900 Kč, a to **********; paní **********; panu **********; panu **********; panu **********; panu ********** za kolektivní dílo, kreativní techniku s názvem „Anděl“

d)   čestných uznání panu **********, za mozaiku z keramických střepů pod názvem „Jaro“ a panu **********, za perokresbu s názvem „Křehkost v dlani“

73/6591 4. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5494 -

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

o

10 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 10/1056 ze dne 13.12.2018

73/6592 4. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2019 pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, ve výši 1.700.000 Kč v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“ na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

73/6592 4. 11. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, ve výši 1.700.000 Kč, v souladu s Programem záchrany architektonického dědictví v roce 2019, účelově určený na projekt „Obnova kulturní památky - hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. č. 39923/8-177“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

73/6592 4. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

         1.700 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje           

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

        

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

         1.700 tis. Kč

73/6592 4. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

pol.  2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

5.400 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol.  8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

5.400 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6593 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Římskokatolická farnost Bohumín – Nový Bohumín, IČO 48426458, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 90.000 Kč na realizaci projektu „Očištění a nátěr střechy kulturní památky“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6593 4. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu Římskokatolická farnost Bohumín – Nový Bohumín, IČO 48426458, na realizaci projektu „Očištění a nátěr střechy kulturní památky“ ve výši 90.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

73/6593 4. 11. 2019
3. bere na vědomí

žádost subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, IČO 65494482, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu „Restaurátorský záměr – polychromovaná dřevěná plastika – Sv. Florián“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

73/6593 4. 11. 2019
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, IČO 65494482, na realizaci projektu „Restaurátorský záměr – polychromovaná dřevěná plastika – Sv. Florián“ ve výši 40.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

73/6593 4. 11. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 130 tis. Kč

73/6593 4. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

40 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

40 tis. Kč

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

90 tis. Kč

Celkem

130 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1206 ze dne 13.3.2019

73/6594 4. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5493 -

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

100 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6595 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost Pohorské jednoty Radhošť, z. s., IČO 16627989, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 32.500 Kč na realizaci projektu „Pořízení spolkových symbolů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6595 4. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Pohorská jednota Radhošť, z. s., IČO 16627989, na realizaci projektu „Pořízení spolkových symbolů“ ve výši 32.500 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

73/6595 4. 11. 2019
3. bere na vědomí

žádost Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica, z. s., IČO 60781378, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 ve výši 198.000 Kč na realizaci projektu „Folklorní festival v Limě v Peru“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

73/6595 4. 11. 2019
4. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 spolku Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z. s., IČO 60781378, na realizaci projektu „Folklorní festival v Limě v Peru“ ve výši 198.000 Kč s časovou použitelností 31. 5. 2019 – 1. 5. 2020 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

73/6595 4. 11. 2019
5. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 32.500 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu kraje „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 198.000 Kč

73/6595 4. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

  198,0 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

 25,0 tis. Kč

Celkem

o

 223,0 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

7,5 tis. Kč

Celkem

o

7,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

198,0 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

32,5 tis. Kč

Celkem

o

 230,5 tis. Kč

Rada kraje

73/6596 4. 11. 2019
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5636 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

č. 12/1407 ze dne 13.6.2019

73/6597 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ze dne 21. 10. 2019, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02680/2019/DSH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6597 4. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1407 ze dne 13. 6. 2019 text „neinvestiční dotaci“ na text „investiční dotaci“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02680/2019/DSH se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

73/6597 4. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5332 -

Neinvestiční transfery vysokým školám

o

1.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  6352 -

Investiční transfery vysokým školám

o

1.500 tis. Kč

73/6597 4. 11. 2019
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

73/6598 4. 11. 2019
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

73/6598 4. 11. 2019
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

73/6599 4. 11. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Pořízení a montáž optického kabelu mezi serverovnami budov A a G krajského úřadu“ organizací Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, a to formou technického zhodnocení účetně odepisovaného krajem

73/6599 4. 11. 2019
2. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, o změnu části schváleného závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6599 4. 11. 2019
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2019 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, o částku 71.342 Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu-příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

73/6599 4. 11. 2019
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2019 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, ve výši 71.342 Kč, účelově určený na „pořízení a montáž optického kabelu mezi serverovnami budov A a G krajského úřadu“ v rámci akce rozpočtu „Páteřní optické propojení mezi budovami A a G“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

73/6599 4. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

71.342 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

71.342 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/6569 ze dne 21.10.2019

73/6600 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Zlínským kraje na území Moravskoslezského kraje dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů ze dne 23. 10. 2019 dle přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu

73/6600 4. 11. 2019
2. souhlasí

se zajišťováním dopravní obslužnosti Zlínským krajem na území Moravskoslezského kraje v rozsahu dle předložené žádosti a dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6180 ze dne 27.8.2019

73/6601 4. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02316/2018/IM na realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“, se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757, a se zhotovitelem stavby – společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno-Trnitá, IČO 25317628, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

73/6601 4. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

710 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.600 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol.  8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

1.890 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6332 ze dne 10. 9. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

73/6602 4. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo evid. č. 08159/2018/IM ze dne 26. 1. 2018 na realizaci stavby „Novostavba tělocvičny“ pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

Beskydská stavební, a.s.,

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec,

IČO: 28618891,

dle příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu

73/6602 4. 11. 2019
2. rozhodla

navýšit výdaje na akci rozpočtu kraje „Novostavba tělocvičny“ o částku 2.100 tis. Kč

73/6602 4. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

2.100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

5,75 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

2.094,25 tis. Kč

Celkem

o

2.100,00 tis. Kč

Rada kraje

73/6603 4. 11. 2019
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby rozšíření stávající příjezdové cesty na pozemcích parc. č. 6340/1 ostatní plocha, parc. č. 6341/2 ostatní plocha, parc. č. 6346/1 ostatní plocha, parc. č. 6346/34 ostatní plocha a parc. č. 6346/35 ostatní plocha, všechny v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, dle předloženého materiálu

73/6603 4. 11. 2019
2. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k pozemkům:

parc. č. 6340/1 ostatní plocha,

parc. č. 6341/2 ostatní plocha,

parc. č. 6346/1 ostatní plocha,

parc. č. 6346/34 ostatní plocha,

parc. č. 6346/35 ostatní plocha,

všechny v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711,

ve prospěch každého vlastníka pozemku:

parc. č. 6346/30 ostatní plocha,

v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

nyní ve vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193410,

a dále ve prospěch každého vlastníka pozemků:

parc. č. 6345/1 lesní pozemek,

parc. č. 6346/9 ostatní plocha,

parc. č. 6346/32 ostatní plocha,

parc. č. 6346/33 ostatní plocha,

všechny v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná,

nyní ve vlastnictví společnosti Progres Ekotech, s. r. o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČO 25853635,

spočívající v právu chůze a jízdy jakýmikoli vozidly přes služebné pozemky za účelem zpřístupnění panujících pozemků, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene; náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí uhradí společně a nerozdílně oprávnění z věcného břemene

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu. 2. písm. a) tohoto usnesení

73/6603 4. 11. 2019
3. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „KČS Opava (Fügnerova) – rekonstrukce čerpací jímky a technologie“ na pozemku parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, dle předloženého materiálu

73/6603 4. 11. 2019
4. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, IČO 00845299, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/169, Ostrava, IČO 45193665, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat v části služebného pozemku čerpací stanici a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s provozováním, opravováním, údržbou a odstraňováním čerpací stanice, na dobu neurčitou, v rozsahu dle situačního snímku, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práv do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

73/6604 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost paní ********** o prodej pozemků v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6604 4. 11. 2019
2. rozhodla

a)     že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 558/30 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje

b)     o záměru prodat pozemek parc. č. 558/32 ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje

c)     při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. b) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

73/6604 4. 11. 2019
3. bere na vědomí

žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, o prodej pozemků v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

73/6604 4. 11. 2019
4. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 633/28 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1772-266/2019 ze dne 16. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 633/33 ostatní plocha o výměře 30 m2,

část pozemku parc. č. 643/21 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1772-266/2019 ze dne 16. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 643/27 ostatní plocha o výměře 31 m2,

vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/6396 ze dne 24.9.2019

73/6605 4. 11. 2019
1. souhlasí

s 1. zněním návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

73/6605 4. 11. 2019
2. rozhodla

změnit vztah rozpočtu kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2021 – 2023 k příspěvkovým organizacím kraje za jednotlivá odvětví pro sestavení návrhu rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací kraje na léta 2021 – 2023 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

73/6606 4. 11. 2019
1. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, Opava, IČO 00098752, a to:

pozemek parc. č. 2530/614 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 2530/753 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 3948 m2 a část pozemku parc. č. 2530/754 ostatní plocha označenou jako díl „b“ o výměře 478 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 5681-90/2019 ze dne 23. 10. 2019 a nově sloučené do pozemku parc. č. 2530/753 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 4426 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 71/6468 ze dne 7. 10. 2019

č. 70/6391 ze dne 24. 9. 2019

73/6607 4. 11. 2019
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1217/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1508-109/2019 ze dne 7. 4. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1217/9 ostatní plocha, o výměře 5 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Sklenov, obec Hukvaldy,

do společného jmění manželů **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 6.000,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

73/6607 4. 11. 2019
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2194 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 428-1317/2018 ze dne 10. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2194/2 vodní plocha, o výměře 17 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

73/6607 4. 11. 2019
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. st. 38/8 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 2543/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2543/68 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2632/47 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2663/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2663/19 ostatní plocha a 

pozemek parc. č. 2663/20 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

všechny v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí,

do vlastnictví obce Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, Dvorce, IČO 00296155,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

73/6607 4. 11. 2019
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 851/10 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice,

do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

73/6607 4. 11. 2019
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 4099/4 lesní pozemek,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. a obci Klokočov, okres Čadca, Slovenská republika,

do vlastnictví Žilinského samosprávného kraje, Komenského 48, Žilina, IČO 37808427,

za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

73/6607 4. 11. 2019
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. - 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019

Rada kraje

73/6608 4. 11. 2019
1. rozhodla

a)  o záměru budoucího prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to:

části pozemku parc. č. 6334/35 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

části pozemku parc. č. 6346/1 ostatní plocha, dle situačního zákresu,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná

b)  při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

73/6609 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

zájem statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, Ostrava, IČO 00845451, nabýt darem nemovité věci specifikované v bodě 2. tohoto usnesení

73/6609 4. 11. 2019
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 5073 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2627, část obce Zábřeh, obč. vybavenost, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Zábřeh, Ostrava, IČO 00602060,

část pozemku parc. č. 612/14 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3537-3/2019 ze dne 11. 10. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 612/130 ostatní plocha o výměře 1907 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

Rada kraje

73/6610 4. 11. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

73/6610 4. 11. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Ing. Danielu Bräuerovou, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

73/6610 4. 11. 2019
3. ukládá

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

č. 61/5467 ze dne 30. 4. 2019

73/6611 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů za období leden – září 2019

Rada kraje

73/6612 4. 11. 2019
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

73/6612 4. 11. 2019
2. doporučuje

řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
Ing. Tomáše Vašicu, vedoucího odboru informatiky
RNDr. Ing. Aloise Slováka, architekta ICT
Ing. Kamila Plačka, odbor informatiky

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Jiřího Hoška, vedoucího oddělení systémové podpory a vývoje
Ing. Pavla Žáka, bezpečnostního manažera
Mgr. Leonu Šrubařovou, odbor zdravotnictví

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1109 ze dne 13.12.2018

73/6613 4. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace z programu  INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia ve výši 30.000 EUR na financování projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“, registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z programu Euroregionu Silesia - CZ

73/6613 4. 11. 2019
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o financování mikroprojektu z programu „Fondů mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko s Euroregionem Silesia – CZ, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 68941773, k projektu „ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře“, registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001975 realizovanému v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6234 ze dne 27.8.2019

č. 71/6481 ze dne 7.10.2019

73/6614 4. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o hodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 – 2021 s Jakubem Felcmanem, IČO 74750313, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6615 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6615 4. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, na realizaci projektu Zapojení regionu do pomoci neziskovému sektoru díky udržitelnému oblékání v maximální výši 199.065 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

73/6615 4. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 6341 -

Nenvestiční transfery obcím

o

199,07 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

199,07 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 11/1341 ze dne 13.3.2019

73/6616 4. 11. 2019
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

73/6616 4. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

73/6616 4. 11. 2019
3. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

73/6616 4. 11. 2019
4. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
a 10. 4. 2019, vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

73/6616 4. 11. 2019
5. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 9 předloženého materiálu

73/6616 4. 11. 2019
6. bere na vědomí

žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

73/6616 4. 11. 2019
7. rozhodla

uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 11 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

73/6616 4. 11. 2019
8. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 13 předloženého materiálu

73/6616 4. 11. 2019
9. rozhodla

zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadateli dle bodu 8. tohoto usnesení

73/6616 4. 11. 2019
10. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 novému příjemci uvedenému v příloze č. 13 předloženého materiálu a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6343 ze dne 10. 9. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1325 ze dne 13. 3. 2019

č. 12/1449 ze dne 13. 6. 2019

73/6617 4. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 v rámci realizace aktivit projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5296 ze dne 26.3.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/753 ze dne 14.3.2018

č. 10/1128 ze dne 13.12.2018

73/6618 4. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o partnerské spolupráci na realizaci projektu „Clean AIR and Climate Adaptation on Ostrava and other cities“ ev. č. 1872/2019/EP, s těmito partnery:

a)   statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451

b)   Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČO 47813059

c)    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, IČO 61989100

d)   Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO 61989592

e)   Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín, IČO 68149468

f)    SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z. ú, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČO 06781128

dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

73/6619 4. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

130,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5134 -

Prádlo, oděv a obuv

o

130,5 tis. Kč

73/6619 4. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2124 ze dne 7.11.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6620 4. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

52,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

2,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

50,00 tis. Kč

Celkem

o

52,00 tis. Kč

73/6620 4. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

53,24 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

53,24 tis. Kč

73/6620 4. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

3,00 tis. Kč

73/6620 4. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

0,60 tis. Kč

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2,62 tis. Kč

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

26,33 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

0,67 tis. Kč

Celkem

o

30,22 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

22,63 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

5,51 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

1,98 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,10 tis. Kč

Celkem

o

30,22 tis. Kč

73/6620 4. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3141 -

Školní stravování

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

86,77 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3141 -

Školní stravování

pol.  5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

86,77 tis. Kč

73/6620 4. 11. 2019
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 69610134, o 86.753,52 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ s časovou použitelností do 30. 6. 2020

73/6620 4. 11. 2019
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

150,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

150,00 tis. Kč

73/6620 4. 11. 2019
8. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2019 o 22.630 Kč z 349.372.697 Kč na 349.395.327 Kč

73/6620 4. 11. 2019
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4151 -

Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

o

277,86 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  5532 -

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

o

277,86 tis. Kč

Rada kraje

73/6621 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

Koncepci rozvoje venkova Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6621 4. 11. 2019
2. schvaluje

Koncepci rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017

73/6622 4. 11. 2019
1. rozhodla

uzavřít Dobrovolnou dohodu směřující k omezování zatížení životního prostředí mezi společností Veolia Energie ČR, a. s., IČO 45193410, a Moravskoslezským krajem na roky 2019-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

ze dne 13. 12. 2018 č. 10/1083

73/6623 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádost spolku Erebia, z.s., ze dne 9. 10. 2019, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu Konference k 50. výročí CHKO Jeseníky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6623 4. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Erebia, z.s., IČO 05807123, na realizaci projektu Konference k 50. výročí CHKO Jeseníky ve výši 50.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 10. 2019 do dne 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

73/6623 4. 11. 2019
3. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Propagace v oblasti životního prostředí“ o částku 50.000 Kč

73/6623 4. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

50,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

50,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1503 ze dne 13.6.2019

č. 13/1628 ze dne 12.9.2019

73/6624 4. 11. 2019
1. odvolává

a)    dnem 31. 12. 2019 Bronislava Drobneho z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00847925, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)   dnem 31. 12. 2019 Ing. Věru Predikantovou z vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

73/6624 4. 11. 2019
2. bere na vědomí

vzdání se vedoucího pracovního místa:

a)    RNDr. Ivy Sandri, ředitelky organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, dnem 31. 7. 2020

b)   RNDr. Olgy Onderkové, ředitelky organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČO 00601411, dnem 31. 7. 2021

c)    PaedDr. Ilji Malouškové, ředitelky organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 69610134, dnem 31. 7. 2022

Rada kraje

73/6625 4. 11. 2019
1. stanoví

s účinností od 1. 12. 2019

plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

73/6626 4. 11. 2019
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle předloženého materiálu

Rada kraje

73/6627 4. 11. 2019
1. pověřuje

funkcí tajemníka konkurzních komisí v oblasti školství, který není členem těchto komisí, zaměstnance odboru školství, mládeže a sportu, a to referenta pro konkurzní řízení paní Martinu Volnou; v případě její nepřítomnosti určí zastupujícího tajemníka konkurzních komisí vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

73/6627 4. 11. 2019
2. souhlasí

s tím, aby konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení jmenované radou kraje pro příslušná konkurzní řízení přizvaly k jednání v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nebudou členy konkurzní komise, bez dalšího projednání radou kraje

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 65/5921 ze dne 25.6.2019

73/6628 4. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019 ve výši 193.526.525 Kč dle předloženého materiálu

73/6628 4. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

73/6628 4. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

193.526.525 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3111 -

Mateřské školy

 

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

o

659.973 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

8.679.577 Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

262.718 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

1.202.430 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

11.277.973 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

14.168.640 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

1.420.418 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

4.828.766 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

13.295.156 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

64.671.300 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

2.568.814 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

33.225.319 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

4.215.151 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování

a školní hospodářství

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

213.002 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

770.355 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

 

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

fyzickým osobám

o

33.448 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

3.010.242 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

116.601 Kč

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

12.887 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

219.430 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

3.090.789 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

 

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

572.041 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

317.328 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

212.426 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

pol.  5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

2.929.075 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

10.226.735 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

 

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

7.948.782 Kč

pol.  5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

3.156.778 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

právnickým osobám

o

220.371 Kč

Celkem

193.526.525 Kč

Rada kraje

73/6629 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o zániku práva k vymáhání pohledávek organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace, IČO 13644327, vůči dlužníkům:

a)    **********, bytem **********, **********, ve výši 91.200,00 Kč

b)   **********, bytem **********, ve výši 209.909,50 Kč

73/6629 4. 11. 2019
2. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, IČO 47813563, vůči dlužníkovi **********, bytem **********, ve výši 39.241,00 Kč

73/6629 4. 11. 2019
3. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, vůči dlužníkovi **********, bytem **********, v celkové výši 127.332,66 Kč

Rada kraje

73/6630 4. 11. 2019
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány, ve výši 110.010 Kč

73/6630 4. 11. 2019
2. rozhodla

snížit akce rozpočtu kraje:

a)    „Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže“ o částku 150.000 Kč

b)   „Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit“ o částku 300.000 Kč

c)    „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství příspěvkové organizace kraje“ o částku 352.849 Kč

73/6630 4. 11. 2019
3. rozhodla

navýšit akce rozpočtu kraje:

a)    „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“ o částku 156.794 Kč

b)   „Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže - příspěvkové organizace MSK" o částku 150.000 Kč

c)    „Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství" o částku 300.000 Kč

d)   „Příspěvek na provoz v odvětví školství příspěvkové organizace kraje“ o částku 306.065 Kč

73/6630 4. 11. 2019
4. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2019

73/6630 4. 11. 2019
5. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

73/6630 4. 11. 2019
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

73/6630 4. 11. 2019
7. schvaluje

závazný ukazatele investiční příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

73/6630 4. 11. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

25.000 Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

62.780 Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

22.230 Kč

Celkem

o

85.010 Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

37.000 Kč

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

41.000 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

47.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

17.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

33.000 Kč

na § 3149 -

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

229.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

125.556 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

619.885 Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150.000 Kč

Celkem

1.317.441 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 3133 -

Dětské domovy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

143 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

37.312 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

878.450 Kč

Celkem

915.905 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

178.418 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

640.850 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

179.950 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

536.468 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

51.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

9.000 Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

150.000 Kč

Celkem

1.745.686 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

250.000 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

250.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

97.670 Kč

Celkem

o

597.670 Kč

Rada kraje

73/6631 4. 11. 2019
1. souhlasí

s realizací projektu „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ u organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, a se způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

73/6631 4. 11. 2019
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČO 00100340, jako předkladatelem projektu a organizací Stredná odborná škola automobilová, Trnava, Slovenská republika, IČO 17053676, jako partnerem projektu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6632 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

73/6632 4. 11. 2019
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci spolek GO ON, IČO 04654455, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Karbonová kola pro silniční handbike handicapovaného sportovce“ s časovou použitelností od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019

73/6632 4. 11. 2019
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 příjemci Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s., IČO 44941994, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu“ s časovou použitelností od 1. 8. 2019 do 31. 5. 2020

73/6632 4. 11. 2019
4. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    spolek GO ON, IČO 04654455, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s., IČO 44941994, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

73/6632 4. 11. 2019
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

200 tis. Kč

73/6632 4. 11. 2019
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 200 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/6424 ze dne 24.9.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6633 4. 11. 2019
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 22.343.746 Kč dle předloženého materiálu

73/6633 4. 11. 2019
2. schvaluje


zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci individuálních projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotací

73/6633 4. 11. 2019
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

22.343.764 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.025.228 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.785.096 Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.610.250 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

267.880 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

128.857 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

3.526.453 Kč

Celkem

22.343.764 Kč

73/6633 4. 11. 2019
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

23.633 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

23.633 Kč

73/6633 4. 11. 2019
5. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Studium a vzdělávání v zahraničí – příspěvkové organizace MSK“ o částku 13.000 Kč a současně navýšit akci „Studium a vzdělávání v zahraničí“ o částku 13.000 Kč

73/6633 4. 11. 2019
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3291 -

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

pol. 5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

13.000 Kč

Rada kraje

73/6634 4. 11. 2019
1. souhlasí

s rolí kraje jako aplikačního garanta v rámci spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik, IČ 47813059, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava-Předměstí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3248 ze dne 24.4.2018

73/6635 4. 11. 2019
1. souhlasí

se způsobem informování občanů kraje o zahájení zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023 spolu s popisem

způsobu možnosti jejich zapojení do jeho zpracování

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/5531 ze dne 14.5.2019

73/6636 4. 11. 2019
1. rozhodla

předat organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje

73/6637 4. 11. 2019
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6637 4. 11. 2019
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 112/8680 ze dne 18. 10. 2016

č. 31/2742 ze dne 6. 2. 2018

č. 52/4775 ze dne 11. 12. 2018

č. 65/5928 ze dne 25. 6. 2019

č. 70/6429 ze dne 24. 9. 2019

73/6638 4. 11. 2019
1. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Bílovec, IČO 00297755, ve výši maximálně Kč 240.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
2. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Bohumín, IČO 00297569, ve výši maximálně Kč 1.032.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín evidenční č. 06129/2016/SOC dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
3. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Český Těšín, IČO 00297437, ve výši maximálně Kč 2.580.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín evidenční č. 06130/2016/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
4. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Frýdek-Místek, IČO 00296643, ve výši maximálně Kč 2.530.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek evidenční č. 06143/2016/SOC dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
5. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Havířov, IČO 00297488, ve výši maximálně Kč 6.296.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov evidenční č. 06144/2016/SOC dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
6. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Jablunkov, IČO 00296759, ve výši maximálně Kč 192.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jablunkov evidenční č. 06145/2016/SOC dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
7. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Karviná, IČO 00297534, ve výši maximálně Kč 2.950.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná evidenční č. 06146/2016/SOC dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
8. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši maximálně Kč 1.718.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice evidenční č. 06150/2016/SOC dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
9. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Nový Jičín, IČO 00298212, ve výši maximálně Kč 2.790.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín evidenční č. 06170/2016/SOC dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
10. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Odry, IČO 00298221, ve výši maximálně Kč 118.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odry evidenční č. 06171/2016/SOC dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
11. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Opava, IČO 00300535, ve výši maximálně Kč 8.372.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava evidenční č. 06172/2016/SOC dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
12. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele obce Osoblaha, IČO 00296279, ve výši maximálně Kč 92.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
13. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava, IČO 00845451, ve výši maximálně Kč 17.293.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava evidenční č. 06174/2016/SOC dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
14. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba, IČO 00845451, ve výši maximálně Kč 1.502.000 v roce 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba, evidenční č. 01635/2018/SOC dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
15. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Rýmařov, IČO 00296317, ve výši maximálně Kč 1.280.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov evidenční č. 06175/2016/SOC dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
16. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Studénka, IČO 00298441, ve výši maximálně Kč 50.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
17. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele statutárního města Třinec, IČO 00297313, ve výši maximálně Kč 2.108.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Třinec evidenční č. 06177/2016/SOC dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

73/6638 4. 11. 2019
18. rozhodla

přijmout dotaci od poskytovatele města Vítkov, IČO 00300870, ve výši maximálně Kč 460.000 v letech 2020 - 2021 a uzavřít s tímto poskytovatelem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vítkov evidenční č. 06178/2016/SOC dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

73/6639 4. 11. 2019
1. schvaluje

úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

73/6639 4. 11. 2019
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

60 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5331-

 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

60 tis. Kč

73/6639 4. 11. 2019
3. bere na vědomí

žádosti o investiční příspěvek do fondu investic příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 3 až 15 tohoto materiálu

73/6639 4. 11. 2019
4. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ o částku 7.580.000 Kč

73/6639 4. 11. 2019
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ o částku 2.600.000 Kč

73/6639 4. 11. 2019
6. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akce

a)    „Oplocení areálu DOZP Karviná“ o částku 700.000 Kč

b)   „Kogenerační jednotka s akumulací“ o částku 3.000.000 Kč

c)    „Vybudování technické místnosti“ o částku 485.000 Kč

d)   „Vybudování klimatizace v budově stravovacího provozu“ o částku 600.000 Kč

e)    „Pořízení kondenzačních kotlů na ul. Švestková“ o částku 195.000 Kč

73/6639 4. 11. 2019
7. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

73/6639 4. 11. 2019
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.580 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

6.085 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

400 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

1.095 tis. Kč

Celkem

o

7.580 tis. Kč

Rada kraje

73/6640 4. 11. 2019
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/6640 4. 11. 2019
2. rozhodla

o vyřazení a fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

73/6641 4. 11. 2019
1. bere na vědomí

informaci o projednaných škodních událostech za uplynulé období měsíců listopad 2018 až srpen 2019

73/6641 4. 11. 2019
2. rozhodla

o prominutí povinnosti náhrady škody zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci škodní události pod evid. číslem 2/2017 dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

73/6642 4. 11. 2019
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5169 -

Nákup ostatní služeb

o

          85,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5175 -

Pohoštění

o

          85,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/5847 ze dne 11.6.2019

73/6643 4. 11. 2019
1. schvaluje

změnu plánu kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.