Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 73/5369 ze dne 28. 6. 2023

Rada kraje

73/5369 28. 6. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finanční pomoci potřebné k obnově majetku po mimořádné události, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

73/5369 28. 6. 2023
2. rozhodla

poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. i) Statutu Zajišťovacího fondu peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč/nemovitost na odstranění následků způsobených silným větrem 21. 6. 2023 postiženým dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

73/5369 28. 6. 2023
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2023 na akci „Finanční podpora postiženým živelními pohromami“ o 500 tis. Kč

73/5369 28. 6. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

500 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 5299 -

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

o

500 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.