Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5390 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5390 17. 7. 2023
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, o změnu závazných ukazatelů na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

74/5390 17. 7. 2023
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 26/1768 ze dne 29. 9. 2021 u úspory na akci reprodukce majetku kraje „Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu“ a snížit akci ve výši 608,5 tis. Kč

74/5390 17. 7. 2023
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 608,5 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „SW systém ATHOS“ v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

74/5390 17. 7. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 608,5 tis. Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Studie potenciálu instalace fotovoltaiky v MSK“ v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

74/5390 17. 7. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

608,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5           

na § 2115 -

Úspora energie a obnovitelné zdroje

o

608,5 tis. Kč

74/5390 17. 7. 2023
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 34 tis. Kč, s účelovým určením na „krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku“ v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu - příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

74/5390 17. 7. 2023
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 34 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu - příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.