Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5391 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5391 17. 7. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v programu „Kulturní aktivity“ ve výši 270.000 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

74/5391 17. 7. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, o částku 270.000 Kč účelově určenou na projekt „GVUO 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

74/5391 17. 7. 2023
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory v  Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 8.000.000 Kč pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektů dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

74/5391 17. 7. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 8.000.000 Kč účelově určenou na projekt „Vlastní umělecká činnost v roce 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

74/5391 17. 7. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

      8.270 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

      8.000 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

270 tis. Kč

Celkem

o

8.270 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.