Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 74/5392 ze dne 17. 7. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

74/5392 17. 7. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2–6 předloženého materiálu

74/5392 17. 7. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 7–11 předloženého materiálu

74/5392 17. 7. 2023
3. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 45.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“ o částku 180.000 Kč

c)    navýšit akci rozpočtu „Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru“ o částku 200.000 Kč

d)   navýšit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 190.000 Kč

e)    navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 200.000 Kč

74/5392 17. 7. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

815 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

200 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

o

45 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

330 tis. kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

200 tis. kč

Celkem

o

775 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

40  tis. Kč

74/5392 17. 7. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s., IČO 03414027, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 55.100 Kč na realizaci projektu „Pořízení vybavení pro rozvoj kulturních aktivit v Hněvošicích“ dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

74/5392 17. 7. 2023
6. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 subjektu BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s., IČO 03414027, ve výši 55.100 Kč na realizaci projektu „Pořízení vybavení pro rozvoj kulturních aktivit v Hněvošicích“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

74/5392 17. 7. 2023
7. bere na vědomí

žádost subjektu FILIP M., z.s., IČO 26644096, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „ALTEROVA festival“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

74/5392 17. 7. 2023
8. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 subjektu FILIP M., z.s., IČO 26644096, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „ALTEROVA festival“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.